MED DIN HJÄLP KAN FLER FÅ TRÄFFA

SAMTALSSTÖD OCH PSYKOLOG. 


När du skänker pengar till Läkare i Världen bidrar du till att hjälpa de personer som saknar full tillgång till vård i Sverige. Det rör sig om asylsökande, papperslösa, EU- och tredjelandsmedborgare utan sjukförsäkring.

De personer vi möter på våra mottagningar lider ofta av nedstämdhet, depression, ångest och migrationsstress. De har inte sina basbehov tillgodosedda sett som fast boende, inkomst eller uppehållstillstånd. Många bär också på trauman från krig, tortyr eller andra våldserfarenheter, samtidigt som många lever med skräcken att bli utvisad tillbaka till dessa omständigheter.

Hos Läkare i Världen får man träffa psykolog och samtalsstöd för att få hjälp till att må bättre.

DIN GÅVA GÖR SKILLNAD.


Välj ett bidrag:
Ogiltigt belopp

Läs här om hur vi behandlar dina personuppgifter

TACK FÖR ATT DU VILL BIDRA!

Fyll i dina uppgifter:

Stort tack för din gåva!
Klicka på kryssrutan för att fortsätta.
Jag godkänner integritetspolicyn.